ČSHP

Český spolek horských průvodců je profesní organizace sdružující kvalifikované horské průvodce s národní i mezinárodní kvalifikací UIMLA.

Základní informace

 • jsme jediná národní organizace sjednocující kvalifikované horské průvodce
 • našimi členy mohou být pouze kvalifikovaní horští průvodci, kteří dokončili státem akreditované vzdělání
 • dohlížíme na organizaci, hodnocení vzdělání a udílení licence UIMLA v České republice
 • jsme jediným národním nositelem licence „Mezinárodní horský průvodce UIMLA“ (UIMLA – International mountain leader)

Mezinárodní horský průvodce UIMLA a mezinárodní horský vůdce UIAGM jsou jediné mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci v horách celého světa.

 • jsme členy Mezinárodní horolezecké federace (International Mountaineering and Climbing Federation – UIAA )
 • organizujeme odborné vzdělávací programy a kurzy pro naše členy, ale i zájemce z řad široké veřejnosti

Jednota – odbornost – kvalita – bezpečnost. Tato čtyři slova asi nejlépe vystihují cíle ČSHP.

Činnost Českého spolku horských průvodců

ČSHP je dobrovolné, nezávislé, nepolitické a neziskové profesní sdružení horských průvodců. Reprezentuje a chrání zájmy horských průvodců na národní i mezinárodní úrovni.

ČSHP v České republice

 • zastupuje horské průvodce ve vztazích s orgány státní správy, samosprávy či jinými subjekty působícími na vnitrostátní úrovni
 • pořádá odborné kurzy a semináře pro horské průvodce i širokou veřejnost
 • aktivně připravuje vzdělávací program, který jeho absolventům umožní získat titul mezinárodního horského průvodce (IML)
 • informuje své členy o aktualitách z oboru
 • poskytuje svým členům právní a jiné poradenství
 • zajišťuje pro své členy benefity v podobě preferenčního zacházení ve vztazích s mnoha partnery ČSHP
 • pořádá společenské akce pro své členy i širokou veřejnost
 • podílí se na tvorbě bezpečnostních standardů a úpravách legislativy vedoucích k zavedení pravidel, které mají – vliv na bezpečnost klientů – hostů v horách
 • spolupracuje s jinými profesními organizacemi sdružujícími osoby vykonávající horská povolání, např. s Českou asociací canyoningu a s Českou asociací horských vůdců
 • spolupracuje s ostatními profesními subjekty cestovního ruchu (Asociace průvodců ČR, Asociace cestovních kanceláří ČR a další)
 • je zakládajícím členem svazku „Fórum cestovního ruchu z.s.“, které sdružuje profesní organizace v cestovním. Reprezentuje horské průvodce v této organizace a přímo se podílí na její činnosti

ČSHP na mezinárodní úrovni

 • je členem Unie asociací mezinárodních horských průvodců (UIMLA), reprezentuje české horské průvodce v této organizace a přímo se podílí na její činnosti
 • je členem International Mountaineering and Climbing Federation (UIAA), reprezentuje české horské průvodce v této organizace a přímo se podílí na její činnosti
 • zastupuje české horské průvodce ve spolupráci s jinými národními asociacemi horských průvodců a ve vztazích s mezinárodními organizacemi.

Historie průvodcovské činnosti

Jak se ve zkratce vyvíjí povolání profesionála v horách na našem území.

květen 2014 ČSHP organizuje v ČR, Jizerských horách „Studijní návštěvu“. Cílem setkání bylo seznámit účastníky s kvalifikačním standardem UIMLA pro tzv. mezinárodního horského průvodce a s tím, jakým způsobem je tento standard aplikován v České republiky v rámci kurzu mezinárodního horského průvodce realizovaného organizátorem.
duben 2014 ČSHP se také rok od konání valné hromady UIMLA v ČR stává organizátorem a hostitelem zástupců všech členských asociací UIMLA, tentokrát v Praze
duben 2013 ČSHP organizuje a hostí na Vysočině (Sněžné, Blatiny) zástupce všech členských zemí UIMLA na rádné valné hromadě UIMLA.
květen 2012 ČSHP se stává řádnou členskou asociací UIMLA (Union of International Mountain Leader Associations)
říjen 2011 ČSHP se stává členskou asociací UIAA (International Mountaineering and Climbing Federation – Union Internationale des Associations d'Alpinisme)
listopad 2008 ČSHP se stal aspirantským členem Unie asociací mezinárodních horských průvodců (UIMLA)
2008 Založení Českého spolku horských průvodců (ČSHP)
2007 První kroky vedoucí k založení národní organizace, která bude sdružovat české horské průvodce
2006 ČAHV se stala plnoprávným členem Mezinárodní federace asociací horských vůdců (UIAGM)
21.5.2002 Sloučení dvou existujících organizací ČAHV a ČAHP do jedné organizace České asociace horských vůdců (ČAHV)
4.3.2002 Založena Česká asociace horských průvodců (ČAHP)
12.5.1998 Založena Česká asociace horských vůdců (ČAHV)
1948 – 1989 Horské průvodcovství probíhalo výhradně horskými záchranáři; individuální horské průvodcovství mimo Československo bylo zakázáno a horské expedice byly organizovány pouze československou unií tělesné výchovy
1870 – 1944 Funguje pražská sekce DaÖAV v rámci které byly sjednoceny platební tarify horských průvodců a vůdců; v Alpách se začíná s projektováním a realizací horských chat a již v roce 1887 měla pražská sekce 12 horských chat

Členství ve ČSHP

Jak se připojit k profesní komunitě a proč se stát členem Českého spolku horských průvodců.

Proč se stát členem/členkou ČSHP?

 • budete členy profesní komunity, která bude stát za vámi
 • poskytneme vám ucelené informace související s průvodcovskou činností
 • nabídneme vám možnost využívat slev u našich partnerů
 • umožníme vám dále se vzdělávat a pracovat tak na vašem profesním růstu
 • a v neposlední řadě se můžete zapojit i do spolkových aktivit

Požadavky

 • dosažení věku 18 let
 • způsobilost k právním úkonům
 • bez záznamu v rejstříku trestů
 • splnění dalších požadavků, které jsou uvedené u jednotlivých druhů členství

Druhy členství

Typ členství Popis
Řádné O toto členství se může ucházet osoba, která má ukončený státem akreditovaný rekvalifikační kurz kvalifikující pro průvodcovskou činnost horskou a má zájem se dále a pravidelně vzdělávat (minimálně v oblasti první pomoci)
Aspirantské O toto členství se může ucházet osoba, která má zájem se stát kvalifikovaným horským průvodcem a je účastníkem rekvalifikačního kurzu
Čestné Čestným členem se může stát osoba, která se významnou měrou zasloužila o naplňování cílů činnosti ČSHP. O toto členství se nelze ucházet

Jak se stát členem

 1. Kontaktujte nás na e-mailovou adresu info@cziml.org a informujte nás o vašem záměru
 2. Stáhněte si přihlášku a pravdivě ji vyplňte
 3. Nechte si vystavit výpis z trestního rejstříku
 4. V případě, že máte zájem o řádné členství, nechte si udělat ověřenou kopii osvědčení, kvalifikující pro průvodcovskou činnost horskou
 5. Výše uvedené dokumenty zašlete na adresu spolku
 6. Po obdržení všech potřebných dokladů bude vaše žádost přezkoumána

Partneři ČSHP

Aktivně spolupracujicí organizace podporujicí naše členy i samotný spolek.

Oblečení DIRECTALPINE je přímá cesta na vrchol, přímá cesta k cíli, za daným účelem, k dokonalosti, bez jakýchkoliv odboček, kliček a kompromisů.

Bumerangy.cz jsou obchodem a dodavatel bumerangů světových značek, které uplatníte v kanceláři, parku, na louce nebo v horách. Probuďte v sobě lovce.

Skupina Edelweiss CZ zastupujicí sekci Edelweiss Vídeň Rakouského horského svazu Alpenverein

Výrobce kvalitních lezeckých potřeb, vyráběných v Rakousku.

Italská outdoorová firma – jedna z nejstarších outdoorových značek na trhu.

Ultra lehké oblečení pro extrémní outdoorové aktivity, alpinismus, horolezectví, outdoor a trail running.

Petzl je francouzský výrobce lezecké a jeskyňářské výbavy a vybavení pro práci ve výškách a záchranáře. Sídlí ve městě Crolles ve Francii. Společnost byla založena jeskyňářským badatelem Fernandem Petzlem v roce 1970.

Česká značka Tilak vyrábí technické oblečení pro horolezce a všechny, kteří aktivně tráví volný čas v přírodě.

Web o outdooru, horách, adrenalinu. V současnosti nejčtenější outdoorový portál v ČR