Organizace

Jsme aktivními členy mezinárodních organizací UIMLA, UIAA a národních organizací FCR a ACK ČR. Spolupracujeme s organizacemi ČAHV a APČR.

UIMLA

Union of International Mountain Leader Associations

UIMLA je mezinárodní nestátní organizace, která sdružuje národní asociace profesionálních horských průvodců z celého světa. UIMLA byla založena v roce 2004, avšak navázala na činnost Komise Evropských horských průvodců, která existovala od roku 1989. UIMLA převzala od Komise Evropských průvodců kvalifikační standard stanovený v dokumentu s názvem Platforma Společenství pro podmínky přístupu k povolání Evropského horského průvodce a pro jeho výkon, který je součástí Dohody z Chamonix uzavřené dne 16. prosince 1992 mezi Komisí evropských horských průvodců a Komisí evropských horských vůdců. Sídlem UIMLA je francouzské Chambery.

Základní cíle UIMLA

  • reprezentovat a propagovat povolání mezinárodního horského průvodce (IML)
  • pečovat o aktualizaci kvalifikačního standardu mezinárodního horského průvodce
  • dosáhnout, aby odborná kvalifikace mezinárodního horského průvodce byla v Evropské unii harmonizována na základě standardu stanoveného UIMLA
  • šířit myšlenku mezinárodního horského průvodce a podporovat jeho zájmy ve vztazích s národními asociacemi horských průvodců, nestátními mezinárodními organizacemi jiných horských povolání, jakož i ve vztazích se státními mezinárodními organizacemi, zejména ve vztazích s Evropskou unií

Členské asociace UIMLA

Andorra L´Associació de Guies i Acompanyants de Muntanya d´Andorra (AGAMA)
Argentina Associación Argentina de Guías de Montaña
Belgie Union Professionnelle des Métiers de la Montagne (UPMM)
Bulharsko Mountains & people association
Česká republika Český spolek horských průvodců (CZIML)
Francie Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne (SNAM)
Holandsko Nederlandse Associatie van International Mountain Leaders (NLAIML)
Chile La Asociación Chilena de Guías/Instructores de Montaña y Escalada (ACGM)
Chorvatsko Savez gorskih vodiča Hrvatske (SGVH)
Itálie Associazione Italiana Mountain Leaders (AIML)
Japonsko Japan Mountain Guides Association (JFMGA)
Maďarsko Hungarian Mountain Guides Association (MHVE)
Makedonie Macedonian Association of International Mountain Leaders (MKAIML)
Německo Verband Deutscher Berg – und Skiführer e.V. (VDBS)
Norsko Norsk Naturguideforbund (NNGF)
Peru Asociación de Guías Oficiales de Caminata del Perú (AGOC)
Polsko Stowarzyszenie Międzynarodowych Przewodników Górskich – Lider (SMPG)
Rakousko Verband der Österreichischen Berg- und Schiführer (VÖBS)
Rumunsko Societatea Ghizilor și Liderilor Montani (SGLM)
Slovensko Slovenská asociácia horských sprievodcov (SMLA)
Slovinsko Združenje Planinskih Vodnikov Slovenije (ZPVS)
Španělsko Asociación Española de Guías de Montaña (AEGM)
Švédsko Svenska Fjälledarorganisationen (SLFO)
Švýcarsko Association Suisse des Accompagnateurs en Montagne (ASAM)
Velká Británie British Association of International Mountain Leaders (BAIML)

Aspirantské asociace UIMLA

Bolívie Asociación de Guías de Montaña (AGMTB)
Nepál Nepal Mountain Leader Association (NMLA)
Řecko Hellenic Mountain Leaders Association (HMLA)
USA American Hiking Guides Association (AHGA)

Kandidátské asociace (země) UIMLA

Írán
Kyrgystán
Maroko
Ukrajina

Kontakt

Union of International Mountain Leader Associations

  • Avenue centrale 140
  • 1884 Villars-sur-Ollon
  • Switzerland

www.uimla.org

UIAA

Union internationale des associations d´alpinisme

UIAA je mezinárodní unie horolezeckých asociací, která sdružuje 80 organizací v 50 zemích s cca 2,5 miliony členů. Zastupuje zájmy horolezců, vysokohorských turistů a milovníků hor. Všechny tři organizace – UIAA, UIAGM i UIMLA – pracují již léta společně a vzájemně se podporují v konkrétních oblastech. Český spolek horských průvodců je od roku 2012 členskou asociací UIAA.

www.theuiaa.org

UIAGM

Union Internationale de Associations de Guides de Montagne

UIAGM je mezinárodní federace asociací horských vůdců ze zemí celého světa. Členy jsou národní asociace profesionálních horských vůdců (zástupcem v České republice je Česká asociace horských vůdců). UIAGM byla založena v roce 1965 horskými vůdci z Rakouska, Švýcarska, Itálie a Francie. V současné době sdružuje více než 20 národních asociaci ze zemí Evropy, Asie, severní a jižní Americky a Oceánie. Licenci UIAMG vlastní téměř 6 000 horských vůdců.

www.ivbv.info www.horskyvudce.com

FCR

Fórum cestovního ruchu

Fórum cestovního ruchu je nezávislou komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu, a to jak směrem do odvětví tak vně. Cílem Fóra cestovního ruchu je zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu a efektivnější prosazování nutných změn. Fórum cestovního ruchu je ustaveno v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu v České republice na období 2014 až 2020, kterou naplňuje. Fórum cestovního ruchu bylo založeno nejvýznamnějšími subjekty v cestovním ruchu. Zakladateli jsou Asociace cestovních kanceláří České republiky, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců České republiky, Asociace lanové dopravy, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace kempů České republiky, Český spolek horských průvodců a Česká asociace wellness. Členskou základu spolku rozšířila Asociace turistických regionů ČR, KLACR – Klastr cestovního ruchu a Asociace bazénů a saun ČR.

www.forumcr.cz

ACK

Asociace cestovních kanceláří České republiky

„Asociace cestovních kanceláří České republiky je dobrovolným sdružením subjektů domácího i zahraničního cestovního ruchu oprávněných k činnosti na území ČR. Je samostatnou právnickou osobou s působností po celém území ČR.“

Posláním ACK je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, podpora jejich informovanosti, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže. Asociace se angažuje při kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. ACK podporuje dobré jméno a úroveň českého cestovního ruchu, zasazuje se proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice.

www.ackcr.cz

APČR

Asociace průvodců České republiky

APČR vznikla na podzim roku 2001 jako sdružení průvodců v oblasti cestovního ruchu. Členy asociace jsou kvalifikovaní průvodci doprovázející zájezdy cizích i domácích turistů u nás, zahraniční zájezdy, místní odborní průvodci, ale i průvodci v památkových objektech naší země. Předmětem činnosti je zejména hájit profesní zájmy členů, společensky sdružovat průvodce, podílet se na kvalifikačních zkouškách a dalším vzdělávání průvodců, všestranně propagovat a prezentovat služby svých členů.

APČR je členem Světové federace asociací turistických průvodců WFTGA a Evropské federace asociací turistických průvodců FEG.

www.asociacepruvodcu.cz