Aktuality

COVID-19: Výzva vládě - zachraňte cestovní ruch!

COVID-19: Výzva vládě - zachraňte cestovní ruch!

9.4.2020

Tisková zpráva:

Praha 9. dubna 2020

Zaměstnavatelské a odborné asociace a svazy zastupující více než 60 tisíc zaměstnavatelů, kteří poskytují 240 tisíc pracovních míst ve všech odvětvích cestovního ruchu, společně vyzývají vládu, aby se konečně seriózně začala zabývat faktickými dopady návrhů, které předložily v rámci záchrany cestovního ruchu v České republice.

Pro většinu firem z oblasti cestovního ruchu – a pro jejich stovky tisíc zaměstnanců – jsou to právě vládou přijímaná opatření, která rozhodnou o jejich přežití a o zachování co největšího počtu pracovních míst.

Zatím převládá spíše názor, že cestovní ruch, jako mnohokrát v historii, byl „hozen přes palubu“ a vláda má představu, že si firmy pomohou samy. To je ovšem fatální omyl.

Konkrétně:

Úvěrové programy COVID – První vlna byla ihned vyčerpána a drtivá většina podnikatelů dosud čeká na informaci, zda byla jejich žádost akceptována. Druhá vlna se netýká Prahy, která je však nejvíce zasažena krizovými opatřeními. Třetí připravovaná vlna zcela vylučuje cestovní ruch a export. Na okamžitou pomoc s likviditou tak po třech týdnech dosáhlo jenom několik jednotek procent žadatelů. Taková koncepce programu nejvíce postiženému sektoru, kterým je cestovní ruch, skutečně nepomůže.

Program MPSV ANTIVIRUS – Byl vyhlášen ve dvou režimech „A“ a „B,“ ale dosud není jasné, kdo a za jakých podmínek jej může využít – například zda je aplikovatelný na částečně uzavřená ubytovací a gastronomická zařízení apod. Na četné dotazy podnikatelů nikdo neodpovídá. Podmínky jsou nejasné, úřady práce nemají jednotný názor a chybí jasný výklad. Také není zřejmé, jak rychle se finanční pomoc ze strany státu dostane k zaměstnavatelům.

Program neřeší období po ukončení mimořádných opatření, kdy bude většina podniků v cestovním ruchu čelit nízké poptávce a kdy hrozí, že přijde hlavní vlna propouštění. Je tedy jednoznačně nutné už teď prodloužit režim „B“ o minimálně tři měsíci po skončení nouzového stavu pro ty, kdo budou čelit problémům s nedostatkem poptávky ještě několik měsíců po odeznění pandemie.

Odvody zaměstnavatelů za zaměstnance – Po uzavření provozoven ubytovacích a stravovacích služeb jsou podnikatelé na samém dně svých finančních možností. Za této situace vláda zcela ignoruje návrhy zástupců podnikatelů na odpuštění odvodů zaměstnavatele za zaměstnance a předpokládá, že finanční prostředky poskytnuté jako pomoc pro zachování pracovních míst zaměstnavatelé z více než třetiny vrátí formou odvodů. Přitom právě většina programů podpory zaměstnanosti ve vyspělých evropských zemích počítá s odpuštěním těchto odvodů v období, kdy bude program podpory zaměstnanosti fungovat.

Výše uvedené organizace vyzývají opakovaně vládu, aby se začala seriózně zabývat a jednat o navrhovaných opatřeních zpracovaných do Záchranného plánu cestovního ruchu. V opačném případě ponese přímou odpovědnost za dopady do nezaměstnanosti tisíců lidí a životní úrovně obyvatel v mnoha turistických regionech České republiky, nevyjímaje hlavní město Prahu.

Příloha:

Kontakty:

Viliam Sivek, předseda Fóra cestovního ruchu ČR, sivek@sivekhotels.cz , 602 201 116

Martin Plachý, viceprezident Svazu léčebných lázní ČR, martinplachy@royalspa.cz , 602 117 828

Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR, prouza@socr.cz , 737 263 086

Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací ČR a viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu SOCR ČR pro cestovní ruch, starek@ahrcr.cz , 602 765 632


Český spolek horských průvodců patří mezi zakládající členy Fóra cestovního ruchu ČR.

Na připomínkách plánu záchrany cestovního ruchu se za tým ČHSP podílel předseda Michal Lollok, který je rovněž členem výboru Fóra cestovního ruchu.

Další aktuality

Petice: Zachovejme svobodu pohybu v lesích

Petice: Zachovejme svobodu pohybu v lesích

31.5.2024

Členové strany Zelených připravili petici Zachovejme svobodu pohybu v lesích.

Celá aktualita
Návštěvnický limit na hoře Fudži v Japonsku

Návštěvnický limit na hoře Fudži v Japonsku

30.5.2024

Japonsko zavádí na posvátné hoře Fudži návštěvnický limit, aby nedocházelo k hromadění návštěvníků a ohrožení bezpečnosti turistů.

Celá aktualita

Všechny aktuality