Aktuality

Glasgowský pakt

Glasgowský pakt

4.11.2021

UIMLA spolu s dalšími organizacemi podepsala Glasgowský klimatický pakt o cestovním ruchu.

UIMLA v listopadu loňského roku oznámila připojení podpisu organizace ke Glasgowskému klimatickému paktu o cestovním ruchu.

Glasgowský klimatický pakt o cestovním ruchu spojuje cestování a cestovní ruch společnými opatřeními na ochranu klimatu, zabývá se sjednocením sektoru se světovými závazky a urychlením společných řešení mnoha výzev, kterým čelí podniky i destinace po celém světě. Pakt podporuje uspíšení zavedení opatření vedoucích k ochraně klimatu v cestovním ruchu. Vytváří závazky vedoucí ke snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z cestovního ruchu nejméně o 50 % během příštího desetiletí a dosažení jejich úplného snížení co nejdříve před rokem 2050.

Pakt byl oficiálně představen na konferenci OSN o změně klimatu COP26 v listopadu 2021.

Jako signatář Glasgowského klimatického paktu o cestovním ruchu se UIMLA zavázala sladit svou činnost s nejnovějšími vědeckými doporučeními. Dále k tomu, že bude postupovat se snahou udržet zvyšování teploty ne o více než 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Rovněž souhlasila s tím, že do dvanácti měsíců dodá nebo aktualizuje plány k těmto cílům vedoucí, sladí je s pěti cestami deklarace (Měřit, Dekarbonizovat, Regenerovat, Spolupracovat, Financovat), bude pravidelně zveřejňovat výroční zprávy, spolupracovat, sdílet doporučené postupy a řešení a šířit informace o svých aktivitách.

Horské prostředí je naším domovem, a zároveň naším pracovním místem, od jihu Argentiny po sever Švédska, od japonských hor po Pyreneje Andory. Vzhledem k naléhavosti problematiky životního prostředí se UIMLA rozhodla jednat. Vyvinout a implementovat politiku udržitelnosti pro turistiku, průvodce a podniky.

– Výkonná rada UIMLA, 4. listopadu 2021

Glasgowský klimatický pakt o cestovním ruchu spojuje nejnovější výzkum a celosvětové odborné znalosti s cílem podnítit ochranu klimatu. Doporučené kroky, které je třeba zvážit pro budoucí plánování, jsou pro zúčastněné zástupce z oblasti cestovního ruchu po celém světě dostupné na webové stránce One Planet – udržitelný turismus.

Jak je v paktu uvedeno: „Potřebné dosažení nulových emisí před rokem 2050 bude možné pouze tehdy, pokud obnova cestovního ruchu podpoří rychlejší přijetí udržitelné spotřeby a výroby a předefinuje naše budoucí myšlení, abychom zvážili nejen ekonomickou hodnotu, ale hlavně regeneraci ekosystémů, společenstev a biologické rozmanitosti.”

Potřeba jednotného celosvětového přístupu k ochraně klimatu v oblasti cestovního ruchu byla potvrzena zejména studijí emisí CO2 provedenou UNWTO/ITF a zveřejněnou na konferenci UNFCCC COP25 v prosinci 2019. Tento výzkum předpověděl zvýšení emisí produkovaných dopravou z cestovního ruchu do roku 2030 o 25 % oproti úrovním z roku 2016, při srovnání se současnými optimistickými scénáři.

V roce 2020 byla přijata Vize One Planet pro zodpovědnou obnovu cestovního ruchu s cílem překonat krizi COVID-19 silnější a udržitelnější. Opatření na ochranu klimatu jsou ústředním prvkem vize, která vyzývá k monitorování a reportování úrovně emisí CO2 produkovaných cestovním ruchem, zavedení vědecky podložených cílů, urychlení dekarbonizace cestovního ruchu a zapojení cestovního ruchu do procesů odstraňování uhlíku.

O síti One Planet – udržitelný turismus

Program One Planet – udržitelný turismus má za celkový cíl zvýšit důraz na udržitelný rozvoj cestovního ruchu do roku 2030. A to rozvojem, podporou a rozšiřováním udržitelné spotřeby a výroby, která podpoří efektivní využití přírodních zdrojů, a zároveň produkci menšího množství odpadů. Řeší také problémy související se změnou klimatu, ztrátou druhové rozmanitosti a znečištěním. Program udržitelného cestovního ruchu je součástí poselství organizace One Planet (široká škála partnerů implementujících konkrétní cíle udržitelného rozvoje SDG 12 vedoucí k udržitelné spotřebě a výrobě).

Zveřejnila MK I Kancelář ČSHP 5. 12. 2022

Další aktuality

MFM - Mostra Filmes de Montanha

MFM - Mostra Filmes de Montanha

21.2.2024

Brazilský festival MFM – Mostra Filmes de Montanha otevřel registraci snímků pro ročník 2024.

Celá aktualita
O horách a nejen o nich...

O horách a nejen o nich...

20.2.2024

Martin Pospíchal společně s Honzou Trávníčkem Vás zvou 4. března v 17h na akci O horách a nejen o nich… ve velké posluchárně 2. lékařské fakulty UK.

Celá aktualita

Všechny aktuality