Aktuality

Pozvánka na přednášky Outdoor Psychology

Pozvánka na přednášky Outdoor Psychology

30.12.2013

Psychologie pro dobrodruhy Dívá se na člověka jako na dobrodruha. Tedy někoho, kdo provádí odvážnou činnost a je na pomyslné cestě, která vede kamsi k hranicím jeho možností. Na cestě, která skrývá riziko, ale zároveň nabízí poznání nového a posílení sebe sama….

Přijměte pozvání na sérii přednášek, které organizuje člen Českého spolku horských průvodců, vodní záchranář, instruktor první pomoci a hlavně psycholog Martin Pospíchal.

Využití psychologie v práci horského průvodce Datum 21.1.2014 od 19:00 do 20:15 Místo: Universita Karlova v Praze, Celetná 20, Praha 1. Katedra psychologie, třetí patro, místnost 338. REGISTRACE Pro členy Českého spolku horských průvodců je vstup zdarma. Pro veřejnost je stanoven poplatek ve výši 50,– Kč splatný na místě při příchodu.

Cílem přednášky není planné teoretizování. Na příkladu realizovaného výstupu na horu Wildspitze s malou skupinou si ukážeme možné psychologické aspekty práce horského průvodce. Přestože výstup nepatří k nikterak náročným, pomůže nám ilustrovat práci horského průvodce s možnostmi uplatnění psychologie. Důraz bude především na možnosti zvládání krizových situací, problémových klientů, překonávání pocitů strachu, principy vedení skupiny apod. Přednáška je určena horským vůdcům, průvodcům, ale i všem kteří prostě jen chtějí vzít do hor partu méně zkušených kamarádů.

 —————————————————————————————————————–

Horolezectví – role psychologie při přípravě a realizaci výstupu Datum 18.2.2014 od 19:00 do 20:15 Místo: Universita Karlova v Praze, Celetná 20, Praha 1. Katedra psychologie, třetí patro, místnost 338. REGISTRACE Pro členy Českého spolku horských průvodců je vstup zdarma. Pro veřejnost je stanoven poplatek ve výši 50,– Kč splatný na místě při příchodu. Aktivity v horách, jako je například horolezectví, patří k velmi náročným sportům. Vedle nezbytné fyzické přípravy, výbavy a natrénování příslušných dovedností je třeba nepodcenit nároky, které má pohyb v horách na psychiku horolezce či skialpinisty. Při výcviku bývá psychická příprava často podceňována. V rámci přednášky budete mít možnost získat informace o vlivu psychiky na vlastní rezervy výkonnosti, ukážeme si jakým způsobem je možné budovat psychickou odolnost, jak odhalit rizikové jedince ve skupině a mnoho dalších zajímavých témat. Vše bude doplněno reálnými příklady z praxe.

 —————————————————————————————————————–

Expedice Grónsko – nevšední putování a psychická odolnost Datum 18.3.2014 od 19:00 do 20:15 Místo: Universita Karlova v Praze, Celetná 20, Praha 1. Katedra psychologie, třetí patro, místnost 338. REGISTRACE Pro členy Českého spolku horských průvodců je vstup zdarma. Pro veřejnost je stanoven poplatek ve výši 50,– Kč splatný na místě při příchodu. V roce 2012 jsme se skupinou cestovatelů uspořádali výpravu do východního Grónska. Při expedicích v odlehlých končinách světa je dobré neopomenout (vedle fyzické, materiální a informační přípravy) také psychologické vlivy, které působí na jednotlivé účastníky skupiny. Půjde tedy o vyprávění o nevšedním putování překrásnou krajinou Grónska, doplněné řadou fotografií, s cílem příblížit posluchačům psychologický pohled na expedice. Budeme se věnovat otázkám jak: sestavit ideální skupinu, rozvinout vlastní psychickou odolnost pro zvládnutí expedice, zamezit rozvoji tzv. „ponorkové nemoci“ a mnoha dalším tématům.

Podrobnosti na oficiálních stránkách Martina Pospíchala

Další aktuality

MFM - Mostra Filmes de Montanha

MFM - Mostra Filmes de Montanha

21.2.2024

Brazilský festival MFM – Mostra Filmes de Montanha otevřel registraci snímků pro ročník 2024.

Celá aktualita
O horách a nejen o nich...

O horách a nejen o nich...

20.2.2024

Martin Pospíchal společně s Honzou Trávníčkem Vás zvou 4. března v 17h na akci O horách a nejen o nich… ve velké posluchárně 2. lékařské fakulty UK.

Celá aktualita

Všechny aktuality