Aktuality

Prohlášení k nehodě dne 12.08.2020 v oblasti Drachenwand

Prohlášení k nehodě dne 12.08.2020 v oblasti Drachenwand

12.10.2020

P r o h l á š e n í

Českého spolku horských průvodců

ke smrtelné nehodě turistky dne 12. 8. 2020 v oblasti Drachenwand

Český spolek horských průvodců sleduje veřejnou komunikaci týkající se tragické nehody ze dne 12.08.2020 v oblasti Drachenwand na akci vedené panem Daliborem Urbanem (podnikajícím pod obchodním názvem Happy Bus).

Bohužel, ne všechny veřejně prezentované články a příspěvky jsou psány v seriózním tónu a obsahují právně správné údaje.

Proto je Český spolek horských průvodců nucen vydat následující prohlášení:

Pan Dalibor Urban (podnikající pod obchodním názvem Happy Bus) provozuje průvodcovskou činnost horskou v rozsahu horského průvodce jako tzv. vázanou živnost. Živnostenský list mu vydal živnostenský úřad a pouze živnostenský úřad je oprávněn provádět tzv. živnostenskou kontrolu a udělovat pokuty nebo odebírat živnostenské oprávnění.

Český spolek horských průvodců je dobrovolným sdružením, které sdružuje osoby odborně způsobilé pro činnost horského průvodce.

Mezi hlavními cíli Českého spolku horských průvodců je zajištění odborné přípravy, zajištění vstupního, periodického a dalšího vzdělávání a zvyšování kvality služeb poskytovaných horskými průvodci.

Jde však o sdružení s dobrovolnou účastí a živnostník mající živnostenský list pro průvodcovskou činnost horskou v rozsahu horského průvodce nemusí být členem Českého spolku horských průvodců.

Pokud jde o pana Dalibora Urbana, tak ten není členem Českého spolku horských průvodců, a proto není uváděn na webových stránkách jako jeden z horských průvodců. Z toho však nelze vyvodit, že by oprávnění k průvodcovské činnosti horské neměl. Znamená to však, že Český spolek horských průvodců nevykonává nad panem Urbanem žádnou pravomoc a nehoda nemůže být předmětem řízení před revizní komisí.

V prvé řadě tedy nelze automaticky spojovat činnost jakéhokoliv horského průvodce s činnosti Českého spolku horských průvodců – viz vysvětlení výše.

Dále pak Český spolek horských průvodců zastává stanovisko, že tragické úmrtí by nemělo být předmětem článků a komentářů s bulvárním zaměřením, neboť je to neuctivé nejen k zemřelé turistce, ale i k příbuzným, k dalším účastníkům akce i k samotnému panu Urbanovi.

Český spolek horských průvodců zastává názor, že v případě nutnosti by měla být věc prošetřena a posouzena nezávislými státními orgány a nikoliv veřejností, často na základě mylných nebo neúplných podkladů a domněnek.

Český spolek horských průvodců vyvíjí dlouhodobě snahu, aby jeho vzdělávací a kontrolní mechanismy se vztahovaly na všechny horské průvodce a aby se tak zlepšila bezpečnost na horách.

Pohyb na horách – ať chceme nebo nechceme, přináší přirozené nebezpečí dané terénem, počasím, často odlehlostí a možnostmi a schopnostmi člověka. Snahou Českého spolku horských průvodců je, co v nejvyšší míře toto přirozené nebezpečí omezit, a to zejména vzděláváním a kontrolou horských průvodců.

Český spolek horských průvodců aktivně spolupracuje se státní správou České republiky na zvýšení bezpečnosti pohybu v horách a plnění programového prohlášení vlády v této věci.

Jiří Žák I předseda revizní komise ČSHP

Michal Lollok I předseda výkonného výboru ČSHP

Další aktuality

TZ ČUCR:  I vládou vypnuté podniky musí do 30 dnů zaplatit na náhradním plnění miliony korun

TZ ČUCR: I vládou vypnuté podniky musí do 30 dnů zaplatit na náhradním plnění miliony korun

15.1.2021

Podnikatelé v cestovním ruchu, kteří zaměstnávají více než 25 lidí, musejí do poloviny února zaplatit miliony na náhradním plnění za zaměstnávání lidí se zdravotním postižením. Týká se to bez rozdílu i těch, kdo musí mít z rozhodnutí vlády zavřeno. Pokud ve firmě nepřipadá na každých 25 zaměstnanců jeden se zdravotním postižením, má podnikatel dvě možnosti, jak splnit svou povinnost: odebrat výrobky a služby od firem, které osoby se zdravotním postižením zaměstnávají, a to ve výši kolem 250 000 Kč za jedno neobsazené místo pro osobu se zdravotním postižením, anebo odvést do státního rozpočtu částku kolem 90 000 Kč (za jedno neobsazené místo).

Celá aktualita
Výzva provozovatelů lyžařských areálů a střešních organizací cestovního ruchu a sportu předsedovi Vlády ČR

Výzva provozovatelů lyžařských areálů a střešních organizací cestovního ruchu a sportu předsedovi Vlády ČR

4.1.2021 Celá aktualita

Všechny aktuality