Aktuality

Tisková zpráva: Už nevidíme světlo na konci tunelu! Zástupci horských povolání hodlají žalovat Ministerstvo zdravotnictví.

Tisková zpráva: Už nevidíme světlo na konci tunelu! Zástupci horských povolání hodlají žalovat Ministerstvo zdravotnictví.

14.4.2021

Dne 10. 4. 2021 zaslala Unie horských povolání ČR (UHP) společně s Asociací lanové dopravy ČR (ALDR) před-žalobní výzvu adresovanou ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi v souvislosti s mimořádným opatřením vydaným dne 6. 4. 2021, které s účinností od 12. 4. 2021 i nadále omezuje, ba dokonce zakazuje podnikatelské aktivity a jiné činnosti napříč sektory.

Praha 14. 4. 2021

Tisková zpráva: Už nevidíme světlo na konci tunelu! Zástupci horských povolání hodlají žalovat Ministerstvo zdravotnictví.

Dne 10. 4. 2021 zaslala Unie horských povolání ČR (UHP) společně s Asociací lanové dopravy ČR (ALDR) předžalobní výzvu adresovanou ministru zdravotnictví Petru Arenbergerovi v souvislosti s mimořádným opatřením vydaným dne 6. 4. 2021, které s účinností od 12. 4. 2021 i nadále omezuje, ba dokonce zakazuje podnikatelské aktivity a jiné činnosti napříč sektory.

UHP, jakožto zastupující asociace klíčových horských profesí (horští průvodci, horští vůdci, instruktoři lyžování, akreditovaná vzdělávací zařízení a autorizované osoby, provozovatelé lyžařských škol, provozovatelé lyžařských vleků a lanových drah) již od podzimu nabízela ministerstvu zdravotnictví dialog s cílem připravit podmínky pro fungování horských profesí i v období pandemie COVID-19 nejen v zimní sezóně 2020/21, ale i v nadcházejícím období, jelikož horské oblasti se v posledních letech stávají stále vyhledávanější jak pro rekreaci, aktivní dovolenou nebo amatérský i vrcholový sport.

Aktivita ze strany ministerstva zdravotnictví však byla nulová a nezbývalo nic jiného, než aby se profesní asociace horských povolání připravovaly samy, byť koordinovaně. Vznikly metodické materiály i bezpečnostně hygienické standardy pro provozovatele i návštěvníky hor.

Tyto standardy byly opět opakovaně nabízeny ministerstvu zdravotnictví jako nástroj pro umožnění výkonu povolání horských profesí. Žádná komunikace ze strany UHP však nebyla reflektována.

Mimořádná opatření přijímaná Vládou ČR v režimu nouzových stavů znemožňovala nejen primární činnost horských povolání, bylo také znemožněno jejich vzdělávání a profesní příprava, která je stanovena příslušnými legislativními předpisy a zaručuje výkon horských povolání osobami odborně způsobilými. V tomto ohledu nebyl zohledněn ani dlouhodobý aspekt profesní přípravy horských povolání (praktická výuka a příprava v horském terénu).

Předmětné opatření, na které se předžalobní výzva vztahuje, je formulováno diskriminačně, namísto nejméně omezujících a efektivních řešení volí plošné a nepřiměřené zákazy, které nejsou nikterak racionálně podloženy.

„Situace je opravdu kritická a už se v tuto chvíli nebavíme o tom, že sektor horských povolání bojuje o přežití – mnoho organizací v důsledku plošných zákazů svoji činnost již ukončilo. Už skutečně nevidíme světlo na konci tunelu a nezbývá, než se svých práv s a spravedlnosti domáhat u soudu,“ konstatuje prezident Asociace lanové dopravy ČR Jakub Juračka.

Současně UHP prostřednictvím této výzvy uvádí, že je připravena poskytnout Ministerstvu pomocnou ruku a veškerou součinnost (stejně tak, jak již činila od podzimu 2020) pro formulaci takových opatření, která umožní bezpečné provozování dotčených provozů, vzdělávacích zařízení a navázaných infrastruktur, jejichž zájmy UHP reprezentuje, vše v souladu s bezpečnostně hygienickými standardy a protokoly nastavenými v jiných odvětvích, jako např. v průmyslu, veřejné správě či administrativě.

V případě, že nebude ze strany Ministerstva zdravotnictví reflektováno ani na tuto předžalobní výzvu a bude tak i nadále pokračovat nekomunikace s profesními odbornými asociacemi, je UHP připravena do pátku 16. 4. 2021 žalobu na Ministerstvo zdravotnictví podat u příslušného soudu.

Kontakty:

  • Ladislav J. Janků, předseda Unie horských povolání, janku@horska-unie.cz, tel.: +420 603 429 690
  • Jakub Juračka, prezident Asociace lanové dopravy, prezident@aldr.cz, tel.: + 420 602 675 768

Tisková zpráva ke stažení – zde

Další aktuality

Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2024

Veletrh HOLIDAY WORLD & REGION WORLD 2024

25.2.2024

Dovolte nám, pozvat Vás na další ročník veletrhu HOLIDAY WORLD & REGION WORLD, který se uskuteční v termínu 15. – 17. března 2024 opět v areálu PVA EXPO Letňany.

Celá aktualita
MFM - Mostra Filmes de Montanha

MFM - Mostra Filmes de Montanha

21.2.2024

Brazilský festival MFM – Mostra Filmes de Montanha otevřel registraci snímků pro ročník 2024.

Celá aktualita

Všechny aktuality