Aktuality

Tiskové prohlášení Fóra cestovního ruchu k vyhlášení stanu nouze v ČR

Tiskové prohlášení Fóra cestovního ruchu k vyhlášení stanu nouze v ČR

12.3.2020

V Praze, 12. března 2020

Fórum cestovního ruchu ČR, největší platforma v cestovní ruchu v České republice sdružující asociace a svazy s více jak 7.500 členy a zaměstnávajícími více jak 180 tisíc pracovníků, apeluje na vládu s žádostí o pomoc při řešení dopadů na všechny subjekty cestovního ruchu v souvislostí s šířící se globální pandemií koronaviru COVID-19.

Jsme si vědomi toho, že vláda je naplno zaměstnána opatřeními směřujícími k ochraně zdraví občanů České republiky a eliminaci šíření této pandemie, přesto upozorňujeme vládu na související dopady na odvětví cestovního ruchu, které je prvním zasaženým odvětvím našeho hospodářství v důsledku této celosvětové pandemie.

Cestovní ruch se v novodobé historii České republiky neocitl ve složitější situaci a nedojde-li během tří měsíců ke konsolidaci nastalé krize, budou následky pro celé odvětví cestovního ruchu a následně i naši ekonomiku bezprecedentní.

První analýzy z řad našich členů ukazují, že ztráty na tržbách v odvětví cestovního ruchu budou činit více než 30 mld. Kč, bude-li krize zažehnána v řádu zhruba 3 měsíců, bude-li epidemie a s ní související restrikce trvat mnohem déle, propadnou se tržby o více jak 100 mld. Kč, dojde k významné ztrátě desítek tisíc pracovních míst a insolvenci stovek subjektů působícím v cestovním ruchu.

V této souvislosti a pro okamžité řešení nastalé situace, navrhujeme vládě přijmout níže uvedená opatření, která pomohou zmírnit dopady na subjekty působící v cestovním ruchu.

Současně děkujeme vládě za rychlé zavedení prvního opatření, kterými jsou bezúročné půjčky pro podnikatele v cestovním ruchu, které vláda zavedla na základě žádosti Fóra cestovního ruchu ČR, adresované předsedovi vlády dopisem ze dne 4.3. 2020.

Návrh dalších opatření v souvislosti s postupem epidemie viru COVID-19:

  • rozšířit rozsah poskytovaných bezúročných překlenovacích půjček ze strany ČMZRB od 50 tis. Kč až do výše 30 mil. Kč, při zachování vládou schválené délky odkladu splátek na 2 roky
  • vyhovět žádostem o okamžité odklady odvodů daně z přidané hodnoty, záloh na daň z příjmu právnických osob a odvodů na zdravotní a sociální pojištění s tím, že tyto odklady nebudou státem úročeny
  • k zamezení propouštění zaměstnanců v oblasti cestovního ruchu využít program na financování výplat pro dlouhodobě nezaměstnané formou kofinancování výplat po dobu „omezení“ jako prevenci propouštění zaměstnanců
  • vytvoření vládního garančního fondu jako pojišťovacího nástroje pro krytí pojištěných pobytů zrušených v souvislosti s hrozbou nákazy koronavirem
  • dočasné převedení sazby DPH za ubytovací služby ze současných 15% na 10% a služeb cestovních kanceláří z 21 % na 15%.
  • ustavení akční komise, která připraví konkrétní návrh opatření, které se bude týkat opětovného nastartování cestovního ruchu v naší zemi a alokace odpovídající částky ve státním rozpočtu určené na propagaci České republiky jako bezpečné destinace cestovního ruchu

Pevně věříme, že se nám podaří přesvědčit vládu o naléhavé nutnosti pomoci zachránit odvětví cestovního ruchu v naší zemi před totálním kolapsem.

Viliam Sivek, předseda Fóra cestovního ruchu ČR

Český spolek horských průvodců je zakládajícím členem Fóra cestovního ruchu ČR.

Další aktuality

MFM - Mostra Filmes de Montanha

MFM - Mostra Filmes de Montanha

21.2.2024

Brazilský festival MFM – Mostra Filmes de Montanha otevřel registraci snímků pro ročník 2024.

Celá aktualita
O horách a nejen o nich...

O horách a nejen o nich...

20.2.2024

Martin Pospíchal společně s Honzou Trávníčkem Vás zvou 4. března v 17h na akci O horách a nejen o nich… ve velké posluchárně 2. lékařské fakulty UK.

Celá aktualita

Všechny aktuality