Národní horský průvodce

Základní informace

Cíl kurzu

Absolvováním kurzu zakončeného zkouškou profesní kvalikace 65–020-M získáte národní licenci horského průvodce. Se získaným osvědčením profesní kvalifikace 65–020_M můžete požádat o vydání živnostenského listu pro horskou průvodcovskou činnost.

Lokace Česká republika I Rakousko
Charakter Národní kurz horský průvodce
Počet hodin 9 bloků výuky + 1 blok hodnocení (390 + 40 hodin)
Délka trvání zahájení 07.-08.10.2023
Všeobecné podmínky ke stažení zde

Stáhnout přihlášku I pdf

Stáhnout přihlášku I word

Přehled vstupních podmínek

Časový přehled kurzu

Vzdělání probíhá formou 6 letních a 3 zimních bloků v ČR i zahraničí. Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zájemce o vzdělání

Vstupní blok

 • přehled horských túr
 • prokázání základních
  předpokladů

Vstupní blok

Národní horský průvodce

Rekvalifikační část

 • 400 hodin výuky + 40 hodin zkoušek
 • celkem 9 výukových bloků + 1 hodnotící/zkouškový blok

Rekvalifikační část

Možný postup do kvalifikace

Mezinárodní horský průvodce IML

 • 200 hodin
 • 2 bloky výuky + letní a zimní hodnocení

Kvalifikační část

Kontinuální profesní
rozvoj

 • do konce života

Rekvalifikační část

Podmínkou pro přijetí do letní části kurzu je úspěšné absolvování vstupního bloku a vykázaný seznam vykonaných túr v horském terénu. Pokud úspěšně absolvujete letní část kurzu, pokračujete v zimní části.

Kvalifikační část

 • Úspěšné absolvování rekvalifikační části kurzu
 • Splněná praxe 20 letních horských dnů a 20 zimních horských dnů
 • Úspěšnost v písemných zkouškách min. 90%
 • Úspěšnost v praktických zkouškách 100%

Požadavky a vstupní blok

Pro vstup do vzdělání je nutné úspěšně absolvovat vstupní blok, ověřující základní vstupní schopnosti a dovednosti pro práci horského průvodce.

Vstupní požadavky pro zájemce a uchazeče

 • dosažení věku 18 let
 • ukončené základní, nebo středoškolské vzdělání
 • bezúhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů)
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro pohyb a vedení osob v horském terénu
 • základní znalost: pohybu, orientace, počasí a bezpečnosti v horách
 • praxe pohybu v horském terénu
 • vyplnění přihlášky a uhrazení registračního poplatku

Termín: 07.-08.10.2023
Cena: 2000 Kč
Místo: Česká republika

Stáhnout přihlášku I pdf

Stáhnout přihlášku I word

Úspěšné absolvování bloku je podmínkou pro vstup do vzdělávacího programu. Bližší informace obdržíte po přihlášení do kurzu.

Prověření probíhá formou venkovních aktivit a zážitkové pedagogiky v oblastech: fyzické a psychické způsobilosti, bezpečného pohybu v horském terénu, základních znalostí orientace a první pomoci.

Národní horský průvodce

Úspěšné absolvování akreditovaného vzdělání vede k získání národní licence „Horský průvodce“. Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání po jejímž úspěšném složení získáte „Osvědčení profesní kvalifikace“ s celostátní platností a můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost.

Kurzy rekvalifikace

Cena vždy zahrnuje kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory a pomůcky, exkurze. Cena nezahrnuje dopravu, ubytování a stravu. Cena je splatná po přijetí do kurzu, kurzovné je možné rozložit do několika splátek, či hradit po jednotlivých blocích výuky.

Výukový blok Čas Místo
Komunikace a vedení 40 h ČR
Problematika práce horského průvodce 30 h ČR
Orientace a navigace 40 h ČR
Outdoorová první pomoc 50 h ČR
Horské prostředí 40 h ČR
Bezpečnost a záchrana – letní prostředí 40 h ČR
Lanové techniky 40 h ČR
Zimní horský terén 110 h AT
Zkouška PK 65–020-M Horský průvodce 40 h ČR

Celkem: 400 hodin (přípravný kurz) + 40 hodin (zkouška PK), Cena: 42000 Kč + 8 000 zkouška PK

Požadavky národní licence

 • úspěšné absolvování letní a zimní části
 • složení zkoušky PK 65–020-M Horský průvodce

Obecné podmínky

 • kurz je nutné ukončit do pěti let od nastoupení do vzdělání
 • bloky je nutné (až na výjimky) absolvovat postupně
 • po dokončení je možné pokračovat v UIMLA vzdělání

Forma praxe

Student si po dobu vzdělání vede deník horského průvodce v podobě   mezinárodních letních a zimních horských dní. 

Mezinárodní letní horský den

Horská túra v letním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochrany přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:

 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 1000 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • bylo nutné překonat úseky s trvalým zajištěním, nebo sněhová pole
 • bylo nutné zdolat výstup nebo sestup sutí

Mezinárodní zimní horský den

Horská túra v zimním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochran přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:

 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 500 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí a lavinového nebezpečí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • v průběhu dne je v terénu neustále vyhodnocováno lavinové nebezpečí

Co byste o vzdělávacím programu měli ještě vědět

Výuka je realizována v malé skupince 8 – 12 studentů v každém bloku. Na většině bloků připadají na jednoho lektora 4 studenti. Bloky realizujeme obvykle ve dvou termínech.

Naučíte se

 • znalosti první pomoci, řešení neodkladných zdravotních stavů
 • organizovat a realizovat jakoukoli záchranu v horském terénu, lanové techniky
 • komunikačním dovednostem, organizování skupiny, řešení krizových situací
 • potřebnou legislativu, vyhlášky a problematiku pro výkon profese horského průvodce
 • zásadám přežití a nouzového bivakování v zimních i letních horách
 • dokonale zvládat navigaci a orientaci v horském terénu
 • vnímat horské prostředí (základy botaniky, zoologie, geologie zážitkovou metodou)
 • bezpečnému pohybu po zajištěných cestách (via‐ferratách), včetně způsobů záchrany
 • kompletní ledovcové problematice, včetně způsobů záchrany
 • bezpečnému pohybu v zimním lavinovém terénu
 • získáte osvědčení o rekvalifikaci „zdravotních zotavovacích akcí a škol v přírodě“

Podpora studentů

Vstupem do vzdělávacího programu získáváte:

 • přístup na interní studentský webový portál
 • možnost zprostředkování placené praxe s hosty v horách
 • možnost využití slevové podpory studentů ‐ na pořízení vybavení pro účast v kurzu
 • možnost individuální přípravy, dalšího vzdělávání na přípravných a doplňkových kurzech
 • podporu a zázemí profesní organizace sdružující horské průvodce České republiky a zastupující jejich zájmy na národní i mezinárodní úrovni

Lektoři vzdělání

Lektorský tým je složený z profesionálů, pracujících v horách:

 • mezinárodních horských průvodců UIMLA
 • mezinárodních horských vůdců UIAGM
 • instruktorů horských svazů UIAA a Alpenvereinu
 • profesionálních záchranářů, členů Společnosti horské medicíny ČR
 • specializovaných instruktorů a odborníků

Kurz zdarma?

Zájemci, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají podle par. 109a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu v maximální výši 50 000 Kč za dobu 3 let.

Jak postupovat?

 • být v evidenci úřadu práce
 • přihlásit se do kurzu, spojit se s námi a my Vám vydáme doklady potřebné pro ÚP
 • vyplnit si žádost o zvolenou rekvalifikaci (věnujte náležitou pozornost jejímu vyplnění, zejména zdůvodnění, proč si daný kurz vybíráte)
 • kontaktovat svého referenta/referentku a konzultovat Váš zájem

Zvolenou rekvalifikaci posuzuje a schvaluje komise úřadu práce. Posuzuje zejména, zda je vybraná rekvalifikace pro Vás vhodná na projednání žádosti je třeba počítat 2 – 3 týdny.

 • na zvolenou rekvalifikaci není právní nárok
 • její schválení je plně v kompetenci úřadu práce
 • celý schvalovací proces musí být ukončen před nástupem do kurzu