Národní horský průvodce

Základní informace

Cíl kurzu

Absolvováním kurzu zakončeného zkouškou profesní kvalikace 65–020-M získáte národní licenci horského průvodce. Se získaným osvědčením profesní kvalifikace 65–020_M můžete požádat o vydání živnostenského listu pro horskou průvodcovskou činnost.

Lokace Česká republika I Rakousko
Charakter Národní kurz horský průvodce
Počet hodin 9 bloků výuky + 1 blok hodnocení (390 + 40 hodin)
Délka trvání 08.10.2022 – březen 2024
Všeobecné podmínky ke stažení zde

Stáhnout přihlášku Přehled vstupních podmínek

Časový přehled kurzu

Vzdělání probíhá formou 6 letních a 3 zimních bloků v ČR i zahraničí. Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Zájemce o vzdělání

Vstupní blok

 • přehled horských túr
 • prokázání základních
  předpokladů

Vstupní blok

Národní horský průvodce

Rekvalifikační část

 • 360 hodin výuky + 40 hodin zkoušek
 • celkem 9 výukových bloků + 1 hodnotící/zkouškový blok

Rekvalifikační část

Možný postup do kvalifikace

Mezinárodní horský průvodce IML

 • 190 hodin výuky
 • 2 bloky výuky + letní a zimní hodnocení

Kvalifikační část

Kontinuální profesní
rozvoj

 • do konce života

Rekvalifikační část

Podmínkou pro přijetí do letní části kurzu je úspěšné absolvování vstupního bloku a vykázaný seznam vykonaných túr v horském terénu. Pokud úspěšně absolvujete letní část kurzu, pokračujete v zimní části.

Kvalifikační část

 • Úspěšné absolvování rekvalifikační části kurzu
 • Splněná praxe 20 letních horských dnů a 20 zimních horských dnů
 • Úspěšnost v písemných zkouškách min. 90%
 • Úspěšnost v praktických zkouškách 100%

Požadavky a vstupní blok

Pro vstup do vzdělání je nutné úspěšně absolvovat vstupní blok, ověřující základní vstupní schopnosti a dovednosti pro práci horského průvodce.

Vstupní požadavky pro zájemce a uchazeče

 • dosažení věku 18 let
 • ukončené základní, nebo středoškolské vzdělání
 • bezúhonnost (prokazuje se výpisem z rejstříku trestů)
 • potvrzení od lékaře o zdravotní způsobilosti pro pohyb a vedení osob v horském terénu
 • základní znalost: pohybu, orientace, počasí a bezpečnosti v horách
 • praxe pohybu v horském terénu
 • vyplnění přihlášky a uhrazení registračního poplatku

Termín: 08.-09.10.2022
Cena: 2000 Kč
Místo: Česká republika

Stáhnout přihlášku

Úspěšné absolvování bloku je podmínkou pro vstup do vzdělávacího programu. Bližší informace obdržíte po přihlášení do kurzu.

Prověření probíhá formou venkovních aktivit a zážitkové pedagogiky v oblastech: fyzické a psychické způsobilosti, bezpečného pohybu v horském terénu, základních znalostí orientace a první pomoci.

Národní horský průvodce

Úspěšné absolvování akreditovaného vzdělání vede k získání národní licence „Horský průvodce“. Kurz je zakončen zkouškou profesní kvalifikace PK 65–020-M Horský průvodce dle zákona č. 179/2006 Sb o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání po jejímž úspěšném složení získáte „Osvědčení profesní kvalifikace“ s celostátní platností a můžete požádat o vydání živnostenského oprávnění pro horskou průvodcovskou činnost.

Kurzy rekvalifikace

Cena vždy zahrnuje kvalifikované lektory, studijní materiály, výukové prostory a pomůcky, exkurze. Cena nezahrnuje dopravu, ubytování a stravu. Cena je splatná po přijetí do kurzu, kurzovné je možné rozložit do několika splátek, či hradit po jednotlivých blocích výuky.

Výukový blok Čas Datum konání Místo
Komunikace, prezentace, osobní rozvoj 40 h 2022 ČR
Problematika práce horského průvodce 30 h 12.-15.01.2023 ČR
Orientace a navigace 40 h prosinec 2022 ČR
Outdoorová první pomoc 50 h 05.-08.05.2022 ČR
Horské prostředí 40 h 19.-22.05.2022 ČR
Bezpečnost a záchrana – letní prostředí 40 h 02.-05.09.2022 ČR
Lanové techniky 40 h 20.-23.10.2022 ČR
Zimní horský terén 110 h 11.-19.02.2023 AT
Zkouška PK 65–020-M Horský průvodce 40 h 19.-22.03.2023 ČR

Celkem: 390 hodin (přípravný kurz) + 40 hodin (zkouška PK), Cena: 42000 Kč + 8 000 zkouška PK

Požadavky národní licence

 • úspěšné absolvování letní a zimní části
 • složení zkoušky PK 65–020-M Horský průvodce

Obecné podmínky

 • kurz je nutné ukončit do pěti let od nastoupení do vzdělání
 • bloky je nutné (až na výjimky) absolvovat postupně
 • po dokončení je možné pokračovat v UIMLA vzdělání

Forma praxe

Student si po dobu vzdělání vede deník horského průvodce v podobě   mezinárodních letních a zimních horských dní. 

Mezinárodní letní horský den

Horská túra v letním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochrany přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:

 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 1000 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • bylo nutné překonat úseky s trvalým zajištěním, nebo sněhová pole
 • bylo nutné zdolat výstup nebo sestup sutí

Mezinárodní zimní horský den

Horská túra v zimním terénu, která trvá minimálně 6 hodin, jsou během ní dodržovány zásady ochran přírody a splňuje alespoň polovinu z následujících požadavků:

 • je vykonána pod hranicí 3000 m s celkovým převýšením alespoň 500 m
 • je vykonána nad 3000 m s převýšením alespoň 300 m
 • plánování zahrnuje využití předpovědi počasí a lavinového nebezpečí
 • je použito orientačních dovedností a navigačních pomůcek (mapa, kompas, výškoměr, nebo GPS)
 • je nutné upravit trasu na základě skutečných podmínek v terénu
 • túra pokračuje i ve špatném nebo zhoršujícím se počasí
 • v průběhu dne je v terénu neustále vyhodnocováno lavinové nebezpečí

Co byste o vzdělávacím programu měli ještě vědět

Výuka je realizována v malé skupince 8 – 12 studentů v každém bloku. Na většině bloků připadají na jednoho lektora 4 studenti. Bloky realizujeme obvykle ve dvou termínech.

Naučíte se

 • znalosti první pomoci, řešení neodkladných zdravotních stavů
 • organizovat a realizovat jakoukoli záchranu v horském terénu, lanové techniky
 • komunikačním dovednostem, organizování skupiny, řešení krizových situací
 • potřebnou legislativu, vyhlášky a problematiku pro výkon profese horského průvodce
 • zásadám přežití a nouzového bivakování v zimních i letních horách
 • dokonale zvládat navigaci a orientaci v horském terénu
 • vnímat horské prostředí (základy botaniky, zoologie, geologie zážitkovou metodou)
 • bezpečnému pohybu po zajištěných cestách (via‐ferratách), včetně způsobů záchrany
 • kompletní ledovcové problematice, včetně způsobů záchrany
 • bezpečnému pohybu v zimním lavinovém terénu
 • získáte osvědčení o rekvalifikaci „zdravotních zotavovacích akcí a škol v přírodě“

Podpora studentů

Vstupem do vzdělávacího programu získáváte:

 • přístup na interní studentský webový portál
 • možnost zprostředkování placené praxe s hosty v horách
 • možnost využití slevové podpory studentů ‐ na pořízení vybavení pro účast v kurzu
 • možnost individuální přípravy, dalšího vzdělávání na přípravných a doplňkových kurzech
 • podporu a zázemí profesní organizace sdružující horské průvodce České republiky a zastupující jejich zájmy na národní i mezinárodní úrovni

Lektoři vzdělání

Lektorský tým je složený z profesionálů, pracujících v horách:

 • mezinárodních horských průvodců UIMLA
 • mezinárodních horských vůdců UIAGM
 • instruktorů horských svazů UIAA a Alpenvereinu
 • profesionálních záchranářů, členů Společnosti horské medicíny ČR
 • specializovaných instruktorů a odborníků

Kurz zdarma?

Zájemci, kteří jsou v evidenci úřadu práce, mají podle par. 109a zákona o zaměstnanosti možnost vlastního výběru rekvalifikačního kurzu v maximální výši 50 000 Kč za dobu 3 let.

Jak postupovat?

 • být v evidenci úřadu práce
 • přihlásit se do kurzu, spojit se s námi a my Vám vydáme doklady potřebné pro ÚP
 • vyplnit si žádost o zvolenou rekvalifikaci (věnujte náležitou pozornost jejímu vyplnění, zejména zdůvodnění, proč si daný kurz vybíráte)
 • kontaktovat svého referenta/referentku a konzultovat Váš zájem

Zvolenou rekvalifikaci posuzuje a schvaluje komise úřadu práce. Posuzuje zejména, zda je vybraná rekvalifikace pro Vás vhodná na projednání žádosti je třeba počítat 2 – 3 týdny.

 • na zvolenou rekvalifikaci není právní nárok
 • její schválení je plně v kompetenci úřadu práce
 • celý schvalovací proces musí být ukončen před nástupem do kurzu